Wszystko         
        czego potrzebują Twoje bramy...

ESPAS 10

ESPAS 10

ESPAS 10 Rozwiązanie dla małych parkingów Ekonomiczne rozwiązania dla małych parkingów. Najprostsze rozwiązania nie wymagające praktycznie obsługi. Moneterka przyjmująca stałą opłatę 2 zł, 5 zł lub w wersji ESPAS 10 PLUS zdefiniowaną przez klienta. Przeznaczone dla małych parkingów na kilka miejsc parkingowych np. hotele, puby, małe parkingi prywatne.
Zobacz szczegóły rozwiązań systemu ESPAS 10